A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Styrmodell och verksamhetsplan är klara
Styrmodell och verksamhetsplan är klara

Publicerad: 19 december 2014

Ny verksamhetsplan och budget har förhandlats i enighet med facken. En ny styrmodell är också klar. Medborgarna och medarbetare står i centrum och Polisen ska leda samhällets brottsbekämpande arbete för trygghet, rättssäkerhet och demokrati.

Den stora nyheten i verksamhetsplanen är att den inte ska brytas ner uppifrån. Styrmodellens bärande tanke är tvärt om att ansvar delegeras till medarbetarna samt att verksamheten byggs underifrån och utifrån helheten. För att realisera detta ska varje arbetsgrupp inom Polisen planera och besluta aktiviteter och mål utifrån lokala problembilder. Aktiviteterna samlas därefter upp till polisområde och polisregionnivå samt motsvarande nivåer inom avdelningarna. Arbetssättet gäller hela Polismyndigheten, såväl avdelningar som regioner.

En ny övergripande verksamhetsidé lyder:

”Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati”.

Den tillträdande ledningsgruppen har arbetat fram en ny styrmodell för Polismyndigheten. I styrmodellen är medborgare och medarbetare i centrum. Den innehåller verksamhetsidé, långsiktiga mål på 3-5 års sikt, strategiska initiativ. Den ettåriga inriktningen framgår av verksamhetsplanen. Modellen utgår från givna förutsättningar som lagar och förordningar.

Eftersom ansvar och befogenhet i aktivitetsplaneringen förs ut till medarbetarna, så kommer de att se olika ut, utifrån de förutsättningar respektive arbetsgrupp har. Under 2015, då det nya arbetssättet ska införas parallellt med hela ombildningen, så kommer det inte vara möjligt att i förväg ha svar på alla frågor om hur detta ska gå till. Det blir en viktig lärandeprocess för hela organisationen under 2015.

Ansvaret för beslutad styrmodell och verksamhetsplan 2015 förs nu över till nationella ledningsgruppen i den nya myndigheten. Nästa steg är att föra in det material som togs fram på chefsmötet 15-16 december där regionernas och de nationella avdelningarnas ledningsgrupper deltog. Det sker när den nationella ledningsgruppen sammanträder 8 januari 2015. Vidare anvisningar om hur arbetet med verksamhetsplaneringen ska bedrivas kommer efter 8 januari. 

En ny it-strategi är också beslutad och förhandlad i enighet, läs här.

Se dokument om styrmodell, verksamhetsplan och budgetfördelning här.

Läs om arbetet som ledde fram till styrmodellen här.