Välkommen till Polissamordningen

Vi som driver denna sida tillhör ej polismyndigheten utan vi är entusiaster av polisväsendet och använder denna sida som plattform för att dela med oss av väsentlig information gällande polis och säkerhet.

Polisens uppdrag

Polisyrket innefattar en stor risk och tuffa arbetsförhållanden, men trotts detta har vi i Sverige många som brinner för att hjälpa andra och tar på sig yrket och ansvaret som polisman. Det handlar om allt från att förhindra terrorbrott till att assistera personer som farit illa till eller blivit rånade. Däremot är det få som har koll på polisen som myndighet.

Polisen har som uppgift att upprätthålla den allmänna ordningen i Sverige och är uppdelad i polismyndigheten och säkerhetspolisen (SÄPO). Sveriges Polismyndighet leds av rikspolischefen som bär ansvar för hela verksamheten. När en ny rikspolischef ska tillsättas är det regeringen som utser vem som får den rollen. Direkt under rikspolischefen sitter ett kansli som bidrar med stöd och rådgivning. Sverige är i sin tur uppdelat i sju polisregioner som har ett helhetsansvar över sina specifika områden. Varje polisregion representeras av en egen regionchef som leder arbetet i sin zon.

De sju polisregionerna är:

  • Bergslagen
  • Mitt
  • Nord
  • Stockholm
  • Syd
  • Väst
  • Öst

 

Ett mångsidigt yrke

En polismans huvudsakliga uppgift är som sagt att förebygga, ingripa och bekämpa brott. Det allmänheten främst ser är patrullerande poliser på gator och i trafiken, det är inte ofta man kommer i kontakt med alla områden som de verkar inom. Du har exempelvis med största sannolikhet gått förbi en civilpolis någon gång utan vetskapen om att personen i fråga är polis och utför ett spaningsuppdrag. Det kan även vara lätt att glömma att när du ska få ett pass eller nationell id-kort utfärdat så är det en polisman som sköter ärendet på polisstationen. Alla poliser är alltså inte patrullerande och ute på uppdrag, en stor del av verksamheten drivs från stationen. Vad som däremot är säkert är att polisen verkar för att du och resten av Sveriges befolkning ska få en tryggare miljö utan kriminalitet och brottslingar. De värnar om rätten att känna sig säker om natten och ser till att vi i Sverige är trygga. Ett jobb som kräver mod, styrka och en glöd för att hjälpa människor.

 

Polissamordningen

Tidigare var Sverige uppdelat i flera polismyndigheter och rikspolisstyrelsen, gentemot dagens situation där vi enbart har en polismyndighet. Denna myndighetsreform kallas för polissamordningen och förde samman de 21 polismyndigheterna runtom i landet till en enad myndighet. Reformen presenterades 2013 och gick igenom 2015. Syftet med den nya myndigheten var att komma närmre medborgarna och skapa bättre förutsättningar för ett mer enhetligt arbetssätt. Arbetet delades upp i sju faser där varje del innehöll en särskild strategisk process för att leda arbetet framåt. Varje fas var uppdelat på antingen ett eller två kvartal och över tusen polisanställda var med i arbetet av polissamordningen. Det hela slutade i att en ny polismyndighet bildades och att Dan Eliasson tillträdde som rikspolischef för den nya omorganiserade polismyndigheten.