Om du har planerat att byta tak är det smart att se till så att din taksäkerhet uppfyller alla krav, då det underlättar mycket i underhållet av huset. Är ditt tak inte säkert att vistas på kan det innebära problem för sotaren med flera att utföra sitt arbete. Med ett bra förutseende i säkerhetsfrågor kan du spara mycket pengar längre fram.

Behöver du hjälp med taksäkerhet i Stockholmsområdet kan du smidigt boka besiktning av professionella inom branschen. Tak 2.0 har lång erfarenhet av att utföra monteringar och kan byta taksäkerhet samtidigt som de utför omläggning av ditt yttertak. En riskanalys kan snabbt ge dig svar kring din befintliga taksäkerhet och takets skick.

Du ansvarar för taksäkerheten

Roofer,Working,On,Roof,Structure,Of,Building,On,Construction,Site,rooferDet är du som villaägare som själv ansvarar för säkerheten på ditt tak. Om en olycka inträffar, till exempel när en sotare rör sig över taket, kan du bli skadeståndsskyldig ifall det skulle visa sig att säkerheten är eftersatt. Varje år är det ett antal människor som skadas och faller ner från tak för att fasta säkerhetsanordningar på taket saknas eller är bristfälliga. Boverket har ett antal byggregler som listar minimikrav, men som villaägare kan du förbättra säkerheten ännu mer. Det är du som är ansvarig för att ditt hus fortsätter att vara i gott skick, även om den ursprungliga husbyggaren bör ha satt dit den utrustning som behövs.

Säkerhetslina och taksäkerhet

Många väljer att skotta snö uppe på hustak utan skyddsutrustning, vilket har lett till att Arbetsmiljöverket stoppat takarbete. För denna form av arbete krävs en säkerhetslina som är fäst i en taksäkerhet på taket. År 2004 infördes nya regler för taksäkerhet och brandskydd som säger att kontroll av brandskydd ska utföras på fritidshus vart sjätte år. Om fritidshuset har en eldstad ska denna sotas minst vart tredje år och oftare än så om den används för mycket eldning. Vid takfoten ska det finnas ett godkänt glidskydd avsett för lösa markstegar. Är takets lutning mer än sex grader bör det också finnas takstegar som är fasta.