När du driver ett företag är det viktigt att obehöriga inte kan ta sig in i dess lokaler. Det finns flera fördelar med att välja ett pålitligt företag som kan erbjuda en god lösning för att skydda din verksamhet. För att höja säkerheten på din arbetsplats finns det flera saker du kan göra, både genom att införa nya säkerhetslösningar och vidta andra åtgärder.

Hos www.sectragon.com kan du välja bland många olika lösningar, som en lösning för dörrautomatik eller ett elektroniskt passersystem. Här finns möjligheten att tillgänglighetsanpassa ditt företags lokaler samtidigt som du ökar säkerheten på arbetsplatsen. Sectragon har stor kompetens i hela sitt bolag där medarbetare ständigt vidareutbildas. När du väljer säkerhetslösningar härifrån får du säkra och kvalitativa leveranser.

Öka säkerheten på arbetsplatsen

För att medarbetarna ska kunna känna sig trygga under arbetstid är det viktigt att obehöriga inte kan ta sig in i lokalen. Detta gäller särskilt när din verksamhet hanterar känslig data och information.

  • Förutom att höja den fysiska säkerheten på arbetsplatsen behöver du också arbeta på att etablera en god säkerhetskultur.
  • Ett gott ledarskap resulterar i att alla tar gemensamt ansvar för att skapa en god säkerhet.
  • Det behöver finnas en tillit mellan arbetstagare och ledning.

Bland de olika faktorer som kan skapa en ohälsosam arbetsmiljö finns för mycket buller, stress, luftföroreningar och kemiska risker. Som arbetsgivare har du ett ansvar för att upprätthålla en god arbetsmiljö och förebygga så att dina anställda inte blir sjuka eller skadar sig på jobbet.

Säkerhetslösningar för företag

I företagets lokaler finns ofta värdefulla inventarier som du inte har råd att bli av med. Hit hör dagskassa, kundregister och andra tillgångar. Du behöver skydda ditt företag mot bedrägerier som nätfiske eller virus. Nätfiske sker genom att bedragare fiskar efter känslig och personlig information. Skadlig kod kan installeras på företagets datorer och mobiler, till exempel om en anställd klickar på en skadlig länk i ett sms eller ett mejl.

Med hjälp av olika säkerhetslösningar som antivirusprogram kan du skydda företagets information. Det är viktigt att rollen som privatperson och företagare hålls tydligt isär för att undvika problem. Företagets information behöver säkerhetskopieras regelbundet och ofta. Lagra kopian offline, som på en extern hårddisk.