Hemmet är vår borg. När någon obehörig tar sig in i det utan tillåtelse är det både obehagligt och en stor kränkning. Du riskerar dessutom att bli av med värdesaker och sådant som du håller kärt. Idag är det relativt vanligt med inbrott, något som gör att det är bra att arbeta förebyggande mot att bli utsatt.

Som tur är finns det många åtgärder som du kan vidta för att göra det svårare för tjuven att ta sig in i ditt hem. Som bostadsinnehavare är det viktigt att känna till dem. Det finns också mycket på marknaden som kan hjälpa till att förhindra inbrott. Du kan till exempel investera i ett larmsystem, en säkerhetsdörr eller en ytterbelysning som fungerar avskräckande för brottslingar. Goda grannar som håller koll är också ett bra skydd.

Förebygg inbrott så här

Det kan vara bra att försöka föreställa sig hur tjuven tänker. Till exempel så bryter de sig hellre in i ett hus där ingen är hemma så att de slipper riskera att bli påkomna. Ska du vara borta ett tag är det bra att be en granne eller vän ta in posten. Du kan också begära uppehåll i din postutdelning. Att använda timer till lamporna så att de tänds och släcks vid en viss tid är också en bra åtgärd. Ett vanligt knep som många inbrottstjuvar använder sig av är att flytta runt saker på gården, eller att placera ett okänt föremål någonstans. Det gör de för att kontrollera att någon inte är hemma. Är föremålet kvar när de återvänder vet de att kusten är klar. Be därför den som ser till din bostad när du är borta att hålla utkik efter sådana förändringar.

Tekniska hjälpmedel som förebygger inbrott

Det finns en rad tekniska lösningar du kan investera i om du är orolig för inbrott. En sådan är ett larm kopplat till ett vaktbolag. När larmet aktiveras åker väktare till platsen och säkrar att ingen obehörig är där. En säkerhetsdörr är också bra att ha. Den gör det extra svårt att bryta sig in i bostaden. Om du har utelampor kan det vara bra att använda dig av sådana lampor som aktiveras vid rörelse. De fungerar på så sätt att om någon närmar sig bostaden så tänds lampan.