Sommaren 2018 var det för första gången grillförbud i Sverige på grund av brandrisken. I år är det tillåtet att grilla i det egna hemmet under kontrollerad form. Som privatperson har du ett ansvar och det är viktigt att välja en säker och bra grill.

Förra sommaren var det extremt varmt och skogsbränder rasade runtom i Sverige. Många bränder startas på grund av mänskliga faktorer, bland annat engångsgrillar som använts oförsiktigt i skogsområden. Detta ledde till att kommunerna vidtog försiktighetsåtgärder och grillförbud infördes i vissa län. Detta innebar att det var förbjudet att grilla även för privatpersoner på den egna tomten. I år har riktlinjerna ändrats och det är numera tillåtet att grilla under kontrollerade former på den egna tomten, även när det råder eldförbud. För att njuta till fullo av grillning och minimera risken för brand krävs en säker grill.

grillningVälj en säker grill

A och O för en säker grillning är att välja en säker och stationär grill. Hos ecta.nu hittar du ett exklusivt sortiment av vackra och säkra grillar. Här finns underbara OFYR-grillar som ger en unik känsla av lyx och lägereld. Till skillnad mot många andra grillar för hemmabruk är dessa grillar både vackra att se på och enkla att använda. Grillen blir en samlingsplats och maten blir saftig och god. Dessutom är dessa grillar stora nog för att kunna laga middag till stora sällskap. Perfekt när du vill bjuda på fest.

Förra årets grillförbud upphävs

Förra året var det mycket varmt och torrt i stora delar av Sverige och skogsbränder rasade. Detta ledde till en extrem försiktighet när det kom till eldning och grillning. På grund av brandrisken infördes ett totalt eldningsförbud som även för första gången inkluderade ett grillförbud. Grillförbudet innebar att grillning på egen tomt förbjöds i vissa län. Anledningen att grillförbudet endast infördes i vissa län beror på att lagstiftningen tolkades olika samt att eldningsförbudet införs lokalt eller regionalt. Efter utvärdering av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansågs detta grillförbud vara överdrivet och därför har nu riktlinjerna förtydligats.

MSB:s nya regler och riktlinjer

De nya reglerna från MSB är tydligare och mer enhetliga. Mer ansvar läggs på den enskilda individen. Framför allt är MSB tydliga med att det är skillnad på att grilla på den egna tomten eller uteplatsen jämfört med att grilla i skogen. Grillning hemma är kontrollerat och oftast inte i direkt anslutning till skogsområden. MSB konstaterar att den kontrollerade grillningen i hemmet inte är den som startar skogsbränder och därför är det i princip inte förbjudet att grilla hemma när det gäller eldningsförbud.

När det är eldningsförbud gäller följande:

  • Det är förbjudet att elda utomhus i skog eller nära skogsområden. Detta innebär att det är förbjudet att göra upp eld på marken, men även att använda engångsgrillar, stormkök och dylikt är förbjudet.
  • Förbudet gäller även för särskilda områden och platser. Dessa beslutas av kommun och landsting.
  • Det kan vara tillåtet att grilla på exempelvis fasta grillplatser på offentlig plats. Detta är dock viktigt att kontrollera med kommunen innan.
  • Grillning i det egna hemmet omfattas inte av eldningsförbudet vilket innebär att du som privatperson kan grilla på din egen tomt under kontrollerade former.