Sommarstugan är ett kärt nöje för många, men det gäller att se till att den står säker under vintern. Innan du lämnar den är det följaktligen en hel del att fixa, bland annat att stänga av vattnet, kolla så att taket är helt, rensa hängrännor, stänga ute skadedjur och förhindra inbrott.

Efter en skön sommar är det mycket att tänka på när man ska stänga stugan så att den klarar vintern utan missöden, annars är risken att det blir stora skador med dyra och tidskrävande reparationer.

Stäng av vattnet

Något av det allra viktigaste att göra är att stänga av vattnet, undvik fuktskador då de allra flesta skadorna i fritidshus beror på att vattenledningarna fryser sönder. Stäng därför av huvudkranen och töm vattensystemet, även varmvattenberedare och pumpar, samt häll i frostskyddsmedel i alla vattenlås och toaletter. Har man underhållsvärme på i sommarstugan ska det vara minst 15 grader, men tänk på att det är riskfyllt om det skulle bli strömavbrott. Dra ur alla elsladdar.

Förhindra skadedjur och inbrott

Annat som kan hända under vintern är att skadedjur, såsom råttor, tar sig in huset. De kan gnaga sönder elledningar. Lämna inte kvar någon mat i skafferiet och täta alla springor. Försvåra för inbrottstjuvar genom att ställa undan stegar och liknande. Förvara heller inga värdesaker i sommarstugan och se till att alla dörrar och fönster är ordentligt låsta. Kontrollera också att taket är helt och rensa hängrännorna från skräp och be gärna en granne titta till stugan när du är borta.