Bostadsrätt är en av våra vanligaste boendeformer i Sverige. Trots att så många bor i bostadsrätt idag så är det få som känner till vad bostadsrätten egentligen är, vad man som köpare har rätt till och vad det är man egentligen äger. Vi tänkte reda ut detta och även rekommendera en advokatfirma som specialiserar sig på ärenden som rör dessa juridiska spörsmål.

Legio Advokatfirma specialiserar man sig på olika typer av mål och där ingår bland annat mål som rör bostadsrättslagen. Att så många bor i denna boendeform men inte känner till hur lagen fungerar är det många som idag problematiserar. Vi tar upp lite saker som kan vara bra att veta om bostadsrättslagen.

Till att börja med är bostadsrättslagen del i lagen om nyttjanderätter. När det gäller bostadsrätten har den en stark förankring i lagen och är obegränsad i tid.

  • Bostadsrätten är den rätt du får som medlem i bostadsrättsföreningen
  • Bostadsrätten ger befogenheter som ger nyttjanderätt i en lägenhet som föreningen förvärvar
  • Endast bostadsrättsföreningar får upplåta nyttjanderätt av bostad
  • Det är upplåtelseavtalen som ger medlemmen rätt att bo i en av föreningens andelar

Nyproducerade lägenheter skapar ofta tvist

Det som oftast brukar skapa rättslig konflikt eller tvist är nyproduktion. Det handlar om de formkrav som finns för förhandsavtal och upplåtelseavtal. Debatten har blossat upp i medierna då ett antal personer köpt bostadsrätter i ett ombildat hotell – bostadsrätter som senare visat sig inte innehavt bygglov. Köparna kunde varken bo i dem eller sälja dem vidare och efter denna händelse uppdagades problemen.

Inte bara den enstaka händelsen har skapat spörsmål kring huruvida man ska omstrukturera bostadsrättslagen. Förseningar i stora byggprojekt som gör det svårt att ange beräknad tidpunkt för upplåtelsen av lägenheten eller bostaden. Idag menar många att det går att teckna ett avtal alldeles för tidigt i byggnadsprojekten när det fortfarande råder oklarheter kring när produktionen blir klar.

Finns det oklarheter kring din bostadsrätt ska du kontakta din bostadsrättförening. Du kan också kontakta en jurist för rådgivning, eftersom en bra utgångspunkt alltid är att vara noga påläst innan man drar igång en eventuell tvist. På Riksdagen.se kan du läsa mer om bestämmelser kring bostadsrättslagen.