Vad finns det att tänka på vid uppvärmning av ett hus? Bland annat att det ska vara realistiskt ur en kostnadsaspekt med den valda metoden, samt gärna vara bra för miljön.

En värmepump kan se ut och fungera på många olika sätt. Vissa är luft-luft, andra luft-vatten och sedan finns det dessutom frånluft. Hitta din värmepump och få den installerad – för en miljövänlig och prisvärd uppvärmning av hemmet.

Få hjälp med att minska din energianvändning

Det finns flera sajter där du själv kan räkna ut din energianvändning hemma, och få råd till hur du kan minska förbrukning av el och vatten. Det minskar din miljö- och klimatpåverkan, liksom sänker din energikostnad. En sådan sajt är Energi- & Klimatrådgivningen, som är en kostnadsfri och opartisk informationsservice från din kommun. Där skrivs det om luftvärmepumpar på följande sätt:

  • Luftvattenvärmepumpar hämtar värme från uteluften och är kopplade till ett vattenburet värmesystem.
  • Värmepumpen dimensioneras efter husets värmeeffektbehov. En tumregel är att välja en värmepump med en avgiven effekt på cirka 60–75 procent av husets maximala effektbehov.
  • Luftvattenvärmepumparna har utvecklats de senaste åren och ger värme även vid så låga utetemperaturer som minus 15 grader. Vid så låga temperaturer täcker värmepumpen dock endast en mindre del av husets värmebehov. Oftast är en elpatron kopplad till värmepumpen som producerar värme då värmepumpen inte räcker till.
  • Innan du köper en luftvattenvärmepump bör du kontrollera bullernivån från utomhusdelen eftersom den ofta är relativt hög. Bullernivån anges på pumpens energimärkning.
  • Det uppstår ofta mycket kondensvatten från utomhusdelen som behöver avledas.
  • En luftvattenvärmepump kostar ca 80 000 – 110 000 kr.

Källa: Energi- & Klimatrådgivningen

El från förnybara energikällor

För att minska elanvändningen vid bruket av en värmepump kan du se till att köpa el som är producerad med energikällor som är förnyelsebara. Detta är bland annat vindverk, vattenkraftverk och biobränslen. Även solceller kan bidra till el hemma.

Håll inne värmen i huset

I en artikel i Expressen går det att läsa vidare om värmepumpar. Där skrivs det om hur du i längden drar ned dina uppvärmningskostnader genom att investera i en värmepump, även om det kan kännas som en saftig utgift med köp och installation. Du får helt enkelt tänka att det jämnar ut sig, och i slutändan är värt det. Samtidigt kan du göra förutsättningarna bättre för att hålla värme inne i huset, så att denna inte smiter ut på olika sätt.

  • Byt ut gamla fönster för att spara på värme och undvika kalldrag inne.
  • Tilläggsisolera vinden och byt ut dörrar som ytterdörren, ifall denna släpper igenom kalluft.
  • Täta lister runt dörrar och fönster för att göra att värmen håller sig inne och inte försvinner ut.

För att spara på energi rent allmänt kan du se till att byta ut kranar i kök, badrum och dusch för att minska på behovet av varmvatten och effektivisera ditt bruk av vatten. Värm upp vatten i vattenkokare innan du ställer det på spisen för att koka pasta, så sparar du även den mycket el.

För mer info om uppvärmningsalternativ är rådet att läsa på Energimyndigheten.